Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

S:t Sigfrids kulturmiljöområde

S:t Sigfrid är en kyrkby i S:t Sigfrids socken, en mil söder om Nybro, utmed S:t Sigfridsån och dess biflöde Brorsrydsbäcken.

S:t Sigfrid ligger i en gränszon både geologiskt och kulturgeografiskt mellan kustbygdens jordbrukslandskap och inlandets skogsbygd. Genom området går även Högsta Kustlinjen, den nivå dit havet nådde som högst efter att inlandsisen smälte bort för ungefär 14 000 år sedan. Ovanför högsta kustlinjen är det tydligt att terrängen är mer stenig. Det är där skogen växer. I området nedanför Högsta kustlinjen är jorden mer finkornig och lättodlad.

Sedan snart 150 år kännetecknas S:t Sigfrid av en reslig stenkyrka på en höjd, vid en vägkorsning. Det omgivande landskapet karaktäriseras av jordbruksbebyggelse, med stora gårdar, stora ekonomibyggnader och ett öppet, flackt, brukat odlingslandskap med stora åkrar

Områdesbeskrivning för S:t Sigfrid

S:t Sigfrid, S:t Sigfrids socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

S:t Sigfrid, S:t Sigfrids socken

S.t Sigfrid

S:t Sigfrid är en kyrkby i S:t Sigfrids socken, en mil söder om Nybro, utmed S:t Sigfridsån och dess biflöde Brorsrydsbäcken.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.