Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Skedebäckshult kulturmiljöområde

Skedebäckshult är en av kommunens största byar. Tillsammans med Flemmingeland ligger området i skogsbygden mellan de båda tidigare järnbruks/glasbruksorterna Orrefors och Flerohopp. Genom byn rinner tre vattendrag: Ljungbyån, Skedebäcken och Sågbäcken.

Skedebäckshult-Flemmingeland berörs av två områden som är utpekade i naturvårdsplanen;

  • Flögstorp (Klass I, 50 hektar) med värden inom natur, botanik och kultur
  • Skedebäckshult/Smedstorp (Klass I, 190 hektar) med värden inom natur, landskap, botanik och kultur.

Skedebäckshult är en av kommunens största byar. Byn är indelad i tre delar sedan tidigt 1700-tal: Östra, Mellan och Västra. Söder om Skedebäckshult ligger Flemmingelands by och kapell. Förutom den typiska jordbruksbebyggelsen och torp- och backstugebebyggelsen finns ännu bevarade hus och platser som visar på flera tidigare mötesplatser: två affärer, skola, missionshus, kvarnplatser och Flemmingelands kapell.

Områdesbeskrivning för Skedebäckshult

Skedebäckshult, Madesjö socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Skedebäckshult, Madesjö socken

Skedebäckshult

Skedebäckshult är en av kommunens största byar. Byn är indelad i tre delar sedan tidigt 1700-tal: Östra, Mellan och Västra. Söder om Skedebäckshult ligger Flemmingelands by och kapell.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.