Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Orrefors kulturmiljöområde

Orrefors är en före detta järn- trä- och glasbruksort vid Vapenbäcksån. Hela orten Orrefors är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården, K52. Hammarsmedjan är Nybro kommuns första byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Orrefors är utpekat i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA) som mycket värdefull kulturmiljö, 2015. Orrefors ligger i ett område som är utpekat av Riksantikvarieämbetet som särskilt värdefulla vatten (H:ny:116); Glasriket. Orrefors finns utpekat som en av kommunens viktigaste industrimiljöer i rapporten Nybro kommuns industriarv. Sammanlänkat med Orrefors historia är också de två kulturmiljöerna vid hålldammen uppströms Orrefors och Rivebergs kvarn nedströms Orrefors.

Områdesbeskrivning för Orrefors

Orrefors, Hälleberga socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Orrefors, Hälleberga socken

Orrefors, Sverige

Orrefors är en före detta järn- trä- och glasbruksort vid Vapenbäcksån. Hela orten Orrefors är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården, K52. Hammarsmedjan är Nybro kommuns första byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.