Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kristvallabrunn kulturmiljöområde

Kristvallabrunn är en tätort som uppstått och fått sitt namn från en hälsobrunn. Brunnen finns kvar, samt vissa delar av brunnsmiljön och dess struktur.

Brunnen i Kristvallabrunn användes redan på 1700-talet, men hade sin höjdpunkt mellan 1860- och 1880-talen. Landskapets förutsättningar, med en tydlig långsmal grusås och de båda vattendragen Gunnaboån och Getaboån är grunden till Kristvallabrunn. Grusåsen har också gett platsen den vattenkälla som gav förutsättningar för att skapa en brunnsort.

Tätorten präglas av flera industrimiljöer, främst träindustrier.

I närheten av tätorten Kristvallabrunn ligger byarna Rössbo Släta, Meltorp och Getabo samt det tidigare säteriet Maltebo.

Områdesbeskrivning Kristvallabrunn

Kristvallabrunn, Kristvalla socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Kristvallabrunn, Kristvalla socken

Kristvallabrunn, Sverige

Samhället Kristvallabrunn präglas dels av den brunnsverksamhet som bedrevs på orten, dels av en omfattande industrihistoria. Kristvallabrunn berörs av två områden som är utpekade av länsstyrelsen (1997) som områden med högsta naturvärden, klass I, Ljungbyåsen och Ljungbyån (område nummer 59 och 62 i Nybro kommun).

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.