Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kråksmåla kulturmiljöområde

Kråksmåla kyrkby är utpekat som riksintresseområde (nummer H 53) för kulturmiljövården, enligt Miljöbalken. Kråksmåla är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III (nummer 13 i Nybro kommun).

Det är framför allt odlingslandskapet som utgör ”naturvärdet”, men man refererar också till bevarade gamla strukturer, vilka baseras på lämningar och kulturmiljövärden. Odlingslandskapet kring Kråksmåla är värderat som klass 2 i bevarandeprogrammet “Odlingslandskapet i Kalmar län – Bevarandeprogram, Nybro kommun”, framtaget av Länsstyrelsen Kalmar län. I miljön finns också flera intressanta gamla träd, utpekade i kommunens trädinventering.

Områdesbeskrivning för Kråksmåla

Kråksmåla, Kråksmåla socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Kråksmåla, Kråksmåla socken

Kråksmåla, Sverige

Kråksmåla kyrkby är utpekat som riksintresseområde (nummer H 53) för kulturmiljövården, enligt Miljöbalken. Kråksmåla är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III (nummer 13 i Nybro kommun).

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.