Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Hälleberga kulturmiljöområde

Hälleberga kvarnmiljö är utpekat som mycket värdefull kulturmiljö i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA), 2015. Hälleberga ligger också inom ett område som är utpekat av Riksantikvarieämbetet som särskilt värdefulla vatten (H:ny:116).

Glasriket. Både kyrkomiljön och kvarnmiljön är markerade i fornminnesregistret FMIS. Hälleberga finns flera fridlysta gamla grova ekar. Hälleberga ingår också i ett område som är utpekat av länsstyrelsen (1997) som högsta samt mycket högt naturvärde, klass I och II (nummer 42 i Nybro kommun). Del av gamla Växjövägen vid Hälleberga är utpekad som kulturhistoriskt värdefull väg. Orrefors vandringsled passerar genom Hällerberga kyrkby.

Områdesbeskrivning för Hälleberga

Hälleberga, Hälleberga socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Hälleberga, Hälleberga socken

Hälleberga, Sverige

Hälleberga kvarnmiljö är utpekat som mycket värdefull kulturmiljö i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA), 2015. Hälleberga ligger också inom ett område som är utpekat av Riksantikvarieämbetet som särskilt värdefulla vatten (H:ny:116).

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.