Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Gunnabo kulturmiljöområde

Södra Gunnabo kvarnmiljö ligger vid Gunnaboån, norr om Kristvallabrunn, inom Ljungbyåns vattensystem. Södra Gunnabo är utpekat i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA) som mycket värdefull kulturmiljö, 2015.

Södra Gunnabo har också områdesbestämmelser och är utpekad som kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö enligt PBL. Gamla prästgårdsmiljön i Norra Gunnabo är utpekad som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen, 2019. Gunnabo ingår i områden som av länsstyrelsen (1997) är utpekades som högsta naturvärde, klass I, och mycket högt naturvärde (nummer 62 och 59 i Nybro kommun).

Genom området rinner Gunnaboån, som längre ner ansluter till Ljungbyån, Äskebäcken samt flera andra biflöden i form av mindre bäckar, till exempel Fläskabäcken och Starbäcken. Både rinnande vatten och vattenspeglar är närvarande i områdets kulturmiljöer. Rinnande vatten och vattenkraft har använts till att driva kvarnar, kraftverk och sågverk. Genom området, i nord-sydlig riktning, går en av kommunens flera grusåsar.

Områdesbeskrivning för Gunnabo

Gunnabo, Kristvalla socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Gunnabo, Kristvalla socken

Gunnabo, Sverige

Södra Gunnabo kvarnmiljö ligger vid Gunnaboån, norr om Kristvallabrunn, inom Ljungbyåns vattensystem. Södra Gunnabo är utpekat i länsstyrelsens projekt Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag (INVÄVA) som mycket värdefull kulturmiljö, 2015.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.