Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Gullaskruvs säteri kulturmiljöområde

Gullaskruvs säteri är beläget norr om Orrefors samhälle i närheten av Gullaskruvssjön. Området är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III, vilket till stor del är baserat på odlingslandskapets värden (nummer 34 i Nybro kommun).  Gullaskruv säteri hör till en av de största egendomarna i Hälleberga socken, och är en viktig del av socknens historia.

Säteriets två gamla flygelbyggnaderna finns sedan 1936 på friluftsmuseet Skansen i Stockholm. På Gullaskruvs säteri finns andra bevarade byggnader från främst perioden andra halvan av 1700-talet till början av 1900-talen. Särskilt kulturhistoriskt intressanta är den så kallade Jungfruburen, magasinet och ladugården. Säteriet ligger mellan en långsträckt åsrygg söder om gården och Gullaskruvssjön norr om gården.

Områdesbeskrivning för Gullaskruvs säteri

Gullaskruvs säteri, Hälleberga socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Gullaskruvs säteri, Hälleberga socken

VP8V+69 Orrefors, Sverige

Gullaskruvs säteri är beläget norr om Orrefors samhälle i närheten av Gullaskruvssjön. Området är utpekat av länsstyrelsen (1997) som ett område med högt naturvärde, klass III, vilket till stor del är baserat på odlingslandskapets värden (nummer 34 i Nybro kommun).  Gullaskruv säteri hör till en av de största egendomarna i Hälleberga socken, och är en viktig del av socknens historia.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.