Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Gullaskruv kulturmiljöområde

Gullaskruv är en före detta glasbruksort vid järnvägen mellan Nybro och Sävsjöström.

I utkanten av samhället finns två av länsstyrelsen (1997) utpekade områden med värdefull natur: Högelyckes odlingslandskap som klassats som mycket högt naturvärde, II (nummer 36 i Nybro kommun) och del av området Hälleberga Orranäsasjön, också med mycket högt naturvärde, II (nummer 42 i Nybro kommun). Del av gamla Växjövägen vid Hälleberga är utpekad som kulturhistoriskt värdefull väg.

Gullaskruv är en utpräglad glasbruksort, där bruksområdet ligger lokaliserat vid järnvägen. Hela bruksorten är i stort sett byggd och präglad av glasbrukets era, som varade i 90 år, mellan 1893–1983. Järnvägsbanken finns kvar i landskapet och är en av de viktiga historiska strukturerna, liksom gamla landsvägen.

Nordväst om Gullaskruvs samhälle finns ett område med stensträngar i tallskogen. Det är ett märkligt och imponerade minne från järnvägsbygget mellan Nybro och Sävsjöström. Här grävdes sanden fram ur grusåsen för hand. Kvar på platsen blev strängar med grov sten som ligger i vallar. Det ser ut som ett naturfenomen, men är egentligen ett kulturminne från 1870-talet.

Områdesbeskrivning för Gullaskruv glasbruksort

Gullaskruv glasbruksort, Hälleberga socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Gullaskruv glasbruksort, Hälleberga socken

Gullaskruv, Sverige

Gullaskruv är en före detta glasbruksort vid järnvägen mellan Nybro och Sävsjöström.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.