Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Gårdsryd kulturmiljöområde

Gårdsryds järnåldersmiljö ligger cirka 5 km sydost om Nybro. Gårdsryds är ett vackert kulturlandskap med ett för Nybro kommun unikt välbevarat järnålderslandskap. Läget för Gårdsryds marknad, S:t Sigfridsån, Nybroåsen samt järnålderslämningars placering intill vägen indikerar att området varit en knutpunkt i över 1000 år. S:t Sigfridsleden går genom området. 

Gårdsrydsområdet ligger i en gränszon mellan kustbygdens jordbrukslandskap och inlandets skogsbygd. Här går också det geologiska och kulturgeografiska fenomenet Högsta Kustlinjen,
den nivå dit havet nått som högst efter att inlandsisen smälte bort ca 12 000 f. Kr. Att Gårdsryd ligger ovanför högsta kustlinjen, syns än idag eftersom marken här aldrig blev svallad av vatten eller sorterad. Inlandsisen har också skapat den långsträckta rullstensåsen Nybroåsen som Gårdsryd ligger på.

Områdesbeskrivning för Gårdsryd

Gårdsryd, S:t Sigfrids socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Gårdsryd, S:t Sigfrids socken

Gårdsryd, Sverige

Gårdsryds järnåldersmiljö ligger cirka 5 km sydost om Nybro. Gårdsryds är ett vackert kulturlandskap med ett för Nybro kommun unikt välbevarat järnålderslandskap.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.