Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Flygsfors kulturmiljöområde

Flygsfors är en renodlad före detta glasbruksort en kilometer öster om Orrefors och är en av kommunens sju mest välbevarade glasbruksmiljöer med en tillhörande vattenmiljö vid Vapenbäcksån/Ljungbyån.

Flygsfors är utpekat i Länsstyrelsens projekt ”Inventering och värdering av kulturmiljöer vid vattendrag” (INVÄVA) som värdefull kulturmiljö, 2015, och ligger i ett område som är utpekat av Riksantikvarieämbetet som särskilt värdefulla vatten (H:ny:116). I Flygsfors gamla bykärna Flögstorp, nordost om bruksmiljön, finns ett av länsstyrelsen utpekat område (1997) med värdefull natur, med högsta naturvärde, klass I (nummer 46 i Nybro kommun). Glasbruksleden passerar genom samhället.

Områdesbeskrivning för Flygsfors

Flygsfors, Madesjö socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Flygsfors, Madesjö socken

Flygsfors, Sverige

Flygsfors är en renodlad före detta glasbruksort en kilometer öster om Orrefors och är en av kommunens sju mest välbevarade glasbruksmiljöer med en tillhörande vattenmiljö vid Vapenbäcksån/Ljungbyån.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.