Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Flerohopp kulturmiljöområde

Flerohopp är en före detta järn- och glasbruksort vid Ljungbyån (5), med den tillhörande kvarnmiljön Kvarnekulla kvarn.

Flerohopp ligger i ett område som är utpekat av Riksantikvarieämbetet som särskilt värdefulla vatten (H:ny:116). Iåsen är skyddad enligt 19§ NVL (Naturvårdslagen, skydd för landskapsbild). Delar av Ljungbyån är av riksintresse för naturvården. Området tangerar ett område utpekat i naturvårdsplanen; Ljungbyån (Klass I, 1 349 hektar), med värden inom natur, botanik, zoologi och geologi. Detta har dock inget formellt skydd. Området tangerar också ett Natura 2000-område vid Ljungbyån (länsstyrelsen). Vandringsleden Dackeleden passerar området. Vägen mellan Flerohopp och Kristvalla är utpekad som kulturhistoriskt värdefull väg.

Områdesbeskrivning för Flerohopp

Flerohopp, Madesjö socken – en del av Nybro kommuns kulturmiljöprogram

Karta

Flerohopp, Madesjö socken

Flerohopp, Sverige

Flerohopp är en före detta järn- och glasbruksort vid Ljungbyån (5), med den tillhörande kvarnmiljön Kvarnekulla kvarn.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.