Lotteritillstånd

Nybro kommun handlägger tillstånds- och registreringsansökningar för lotterier inom Nybro kommun.

Avgifter

Bevis om tillstånd enligt § 15 och 16 (om det sammanlagda värdet av insatserna uppgår till högst 300.000) kostar 300 kronor. Om vinstvärdet överstiger 300.000 kronor kostar tillståndet 800 kronor.

Bevis om registrering enligt §17 kostar 300 kronor. Föreningen kan då anordna lotterier under en 3-årsperiod för totalt 20 basbelopp  =  890.000 kronor  för år 2015.
Kostnaden för beviljat tillstånd faktureras av kommunen.

Lotteriföreståndare

Föreningen rekommenderas att utse lotteriföreståndare för samma tidsperiod som tillståndet avser. Kommunen godkänner föreståndare och skulle föreningen byta lotteriföreståndare ska detta meddelas till Nybro kommun. Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med villkoren för meddelat tillstånd och i enlighet med lotterilagen.

Se även   Lotteriinspektionen

Om tillståndsmyndigheten eller kontrollanten anser att föreståndaren inte fullgör sitt uppdrag på lämpligt sätt kan föreningen åläggas att utse ny föreståndare vars lämplighet prövas av tillståndsmyndigheten.

Anmälan om start av lotteri

Innan lotteri startas, inom ramen för beviljat tillstånd, ska anmälan och vinstplan
presenteras för kontrollanten och godkännas.

Kontrollant och kontrollantarvode

Kommunen skall utse kontrollant och har fastställt följande kontrollantarvoden:

Lotteriomslutning: 0-5000 — Arvode: 100 kronor

Lotteriomslutning: 5001-10 000 — Arvode: 200 kronor

Lotteriomslutning: 10 001-20 000 — Arvode: 300 kronor

Lotteriomslutning: 20 001-∞ — Arvode: 450 kronor

Kontrollantarvodet faktureras av kommunen efter godkänd redovisning.

Redovisning

Redovisning ska ske till kontrollanten senast 2 månader efter sista vinstutlämningsdag.

Lotterier som EJ kräver tillstånd

Lotterier i samband med lokala tillställningar inom ett slutet sällskap, exempelvis vid årsmötet för en förening eller av kommunen godkända nöjestillställningar, till exempel Nybro Marknad, julskyltning och valborgsmässofirande, kräver inte tillstånd enligt § 19 och § 20. Anordnas däremot lotterier i övrigt där allmänheten deltar gäller lotterilagens regler.

Övrigt

Föreningarnas lotterier redovisas en gång per år senast 1 april till Nybro kommun av lotteriföreståndaren. Efter sammanställning redovisas kommunens totala lotteriverksamhet till Lotteriinspektionen.

Tillsyn och redovisning sköts av kontrollanten Erik Sandell.

Blanketter

 Blanketter angående lotteritillstånd hittar du under ”Mina sidor”.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Lotteritillstånd

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-09 | skapad: 2014-11-17

Föreningsverksamhet

  Föreningsenkät 2017

Under våren 2017 genomfördes en enkätundersökning (webbenkät) riktad till de föreningar i Nybro kommun som vid minst ett tillfälle hyrt [...]

  Föreningsregister

I Nybro kommuns föreningsregister kan du söka efter föreningar i Nybro kommun. Här finns de föreningar i kommunen som givit [...]

  Föreningsuppgifter

Har ni ändrat några uppgifter i er förening, nya namn i styrelsen, nytt bankgiro eller ny adress, då vill vi [...]

  Lions stipendier

Föreningar ta chansen att belöna era duktiga medarbetare! Ungdomsledarstipendium • Detta stipendium vill uppmärksamma och belöna redan gjorda insatser inom [...]

  Lotteritillstånd

Nybro kommun handlägger tillstånds- och registreringsansökningar för lotterier inom Nybro kommun. Avgifter Bevis om tillstånd enligt § 15 och 16 [...]

  Nybro kommuns Sponsringspolicy

Genom sponsring vill Nybro kommun skapa värde för invånarna och bidra till visionen antagen 2017 ”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande [...]

  Starta en förening

Funderar ni på att bilda en förening? För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har [...]