Lions stipendier

Föreningar ta chansen att belöna era duktiga medarbetare!

Ungdomsledarstipendium
• Detta stipendium vill uppmärksamma och belöna redan gjorda insatser inom någon art av ungdomsverksamhet, och/eller stimulera till fortsatt engagemang  som ungdomsledare och därigenom bidra till att i positiv anda fostra de unga i vår kommun.
• Kandidat bör antingen
– på sin fritid ha varit verksam som ungdomsledare under längre tid, med goda vitsord och resultat, eller
– befinna sig under utbildning för någon art av ideell verksamhet bland ungdom, efter att ha visat goda anlag för sådant arbete.
Verksamheten skall vara opolitisk och icke yrkesmässig.

Kulturstipendium
• Detta stipendium vill premiera den som utövar, eller länge har utövat, en inom kommunen uppskattad verksamhet av kulturell eller konstnärlig art.
Arbetet kan ha skett inom en förening eller på enskilt initiativ och kan även avse hjälp till utbildning inom musik, konst, konsthantverk mm.

Stipendierna består av vardera
– en penningsumma om 5000  kronor
– jämte en minnessak

Uttagning sker genom LC Nybros allmänna möte, efter förslag från klubbens stipendiekommitté.
Stipendiet utdelas i samband med luciakröningen.

Ansökan ska vara LC Nybro tillhanda senast den 31 oktober:

Ansökningsblanketten hittar du på  Lions Club Nybros webbplats

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Lions stipendier

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-14 | skapad: 2014-11-19

Föreningsverksamhet

  Föreningsenkät 2017

Under våren 2017 genomfördes en enkätundersökning (webbenkät) riktad till de föreningar i Nybro kommun som vid minst ett tillfälle hyrt [...]

  Föreningsregister

I Nybro kommuns föreningsregister kan du söka efter föreningar i Nybro kommun. Här finns de föreningar i kommunen som givit [...]

  Föreningsuppgifter

Har ni ändrat några uppgifter i er förening, nya namn i styrelsen, nytt bankgiro eller ny adress, då vill vi [...]

  Lions stipendier

Föreningar ta chansen att belöna era duktiga medarbetare! Ungdomsledarstipendium • Detta stipendium vill uppmärksamma och belöna redan gjorda insatser inom [...]

  Lotteritillstånd

Nybro kommun handlägger tillstånds- och registreringsansökningar för lotterier inom Nybro kommun. Avgifter Bevis om tillstånd enligt § 15 och 16 [...]

  Nybro kommuns Sponsringspolicy

Genom sponsring vill Nybro kommun skapa värde för invånarna och bidra till visionen antagen 2017 ”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande [...]

  Starta en förening

Funderar ni på att bilda en förening? För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har [...]