Föreningsstöd med anledning av coronapandemin

2020-06-08
Den rådande situationen med det nya coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och så även det lokala föreningslivet som står inför stora utmaningar med bland annat inställda arrangemang, matcher, cuper och tävlingar. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt.

Nybro kommun har beslutat att ge ekonomiskt stöd till föreningar i kommunen där verksamheten har påverkats av coronaviruset.
Syftet är att ge föreningslivet förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna föreningsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn och ungdomar.
Den 25 maj beslutade kommunstyrelsen att 300 000 kr överförs från trygghets och social investeringsfond till att stärka föreningslivet i samband med Coronapandemin, KS 2020-181. Ytterligare 300 000 kr kommer att omfördelas inom sport och fritids bidragsram. Bidragsbudgeten för lokalt aktivitetsstöd förblir oförändrad och fördelas utefter antal redovisade aktiviteter för period 1 2019.
Berörda föreningar är föreningar som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun. De föreningar som är berättigade att söka ekonomiskt stöd har fått information om detta samt information om ansökningsförfarandet via e-post.

Vid frågor kontakta sport och fritid på e-post:  fritid@nybro.se 

2020-04-08
Information om föreningsstöd med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och så även det lokala föreningslivet. För att hjälpa till och underlätta för föreningslivet har ett antal åtgärdspunkter och information sammanställts.

Föreningsbidrag
Dispens ges för att skicka in årsmötesprotokoll, godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse under hela 2020.
Eventuellt kommer föreningarnas sammankomster minska för 2020. Men budgeten för Lokalt aktivitetsstöd (LOK) 2020 kommer att vara oförändrad. Vilket resulterar i att summan per sammankomst blir högre.

Avbokningar av sport- och fritidsanläggningar
Avbokningsreglerna gäller ej from 13 mars och tills vidare. Dock måste föreningen meddela avbokningen till sport och fritid.

Fakturor
Om anstånd önskas på faktura från Nybro kommun, sport och fritid ska en ansökan göras till fritid@nybro.se. Märk ansökan med ”Begäran om anstånd på faktura”. Ansökan ska innehålla;
Fakturanummer
Förfallodatum
Kundnummer:
Föreningsnamn och organisationsnummer
Belopp
Övrigt

Nybro kommun arbetar nu med att se över möjligheten till ett ekonomiskt stöd riktad till det lokala föreningslivet. Hur detta stöd ska fördelas eller ansökas är idag inte bestämt. Mer information kommer när riktlinjer är framtagna.
Hos Riksidrottsförbundet finns möjlighet för anslutna RF-föreningar att söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva  utomhusträning.
Sport och fritid uppmanar föreningslivet att ta del av och följa rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet med anledning av covid -19.
På nybro.se hittar du viktig information om coronaviruset och Nybro kommun. Här hittar du också telefonnummer och länkar som kan hjälpa dig få svar på dina frågor om coronaviruset covid-19. Även tips och råd om hur du kan hjälpa till att minska smittspridningen.
Sport och fritid finns här för er!
Ni är alltid välkomna att kontakta sport och fritid via e-post eller telefon.

Administration sport och fritid, fritid@nybro.se 0481-45 321 alt. 0481-45 376
Simhall, michael.granstedt@nybro.se 0481-45 099
Vaktmästare, ishall@nybro.se
Med vänlig hälsning,
Liselott Lindkvist
Sport- och fritidschef

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Föreningsstöd med anledning av coronapandemin

Datum för publicering | ändrad: 2020-09-15 | skapad: 2020-06-08

Föreningsverksamhet

  Föreningsregister

I Nybro kommuns föreningsregister kan du söka efter föreningar i Nybro kommun. Här finns de föreningar i kommunen som givit [...]

  Föreningsuppgifter

Har ni ändrat några uppgifter i er förening, nya namn i styrelsen, nytt bankgiro eller ny postadress? Då behöver ni [...]

  Lions stipendier

Föreningar ta chansen att belöna era duktiga medarbetare! Ungdomsledarstipendium • Detta stipendium vill uppmärksamma och belöna redan gjorda insatser inom [...]

  Lotteritillstånd

Nybro kommun handlägger tillstånds- och registreringsansökningar för lotterier inom Nybro kommun. Avgifter Bevis om tillstånd enligt § 15 och 16 [...]

  Nybro kommuns Sponsringspolicy

Genom sponsring vill Nybro kommun skapa värde för invånarna och bidra till visionen antagen 2017 ”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande [...]

  Sport- och fritidsnytt

Sport- och fritidsnytt (SF-nytt) är ett nyhetsbrev riktad till Nybro kommuns föreningsliv. Det ges ut av Sport och fritid, samhällsbyggnad, [...]

  Starta en förening

Funderar ni på att bilda en förening? För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har [...]