Föreningsenkät 2017

Under våren 2017 genomfördes en enkätundersökning (webbenkät) riktad till de föreningar i Nybro kommun som vid minst ett tillfälle hyrt tid i någon av Sport och fritids anläggningar under 2016. En stor andel av föreningarna svarade på enkäten och vi är mycket glada för den respons vi fick. Med hjälp av föreningarnas svar, idéer och synpunkter kan vi arbeta vidare med att utveckla och förbättra Sport och fritids arbete och anläggningar.

Här nedan presenteras en sammanfattning av resultatet.

Respondenter

 • Föreningar som bokat tid i Sport och fritids anläggningar vid minst ett tillfälle under 2016.
 • 35 föreningar.
 • 83 mottagare (e-postadresser).
 • 39 svarande, 1 ej kontaktbar.
 • 31 svarande föreningar.
 • Svarsfrekvens: 47,6 %.

Resultat

 • 43,6 % hyr tid i anläggningarna 1-2 gånger/veckan.
 • 52,6 % bokar genom mail.
 • 58,9 % är nöjda eller mycket nöjda med antalet tider i anläggningarna.
 • Många önskar fler tider för fotboll och innebandy samt fler anläggningar för fotboll (konstgräsplan) och innebandy.
 • 76,9 % upplever att det är lätt eller mycket lätt att få kontakt med Sport och fritids personal dagtid, svårare kvällar och helger.
 • 94,8 % upplever kontakten med Sport och fritids personal som bra eller mycket bra.
 • Hyreskostnaderna anses rimliga.
 • Bokningsregler och ordningsregler anses rimliga men många upplever att de inte efterföljs fullt ut.
 • 46.2 % tycker att städningen i anläggningarna är tillfredsställande. Mest synpunkter gällande OG-hallen t.ex. smutsigt och nedskräpat runt omkring konstgräset.
 • Majoriteten anser att standarden på både inom- och utomhusanläggningarna är tillfredställande. Men flertalet hallar t.ex. Madesjös gymnastiksalar och Nybro Sporthall är gamla och slitna.
 • 39,4 % tycker att in- och utpasseringen fungerar tillfredsställande i anläggningarna. Men problem förekommer i framför allt Åkrahällshallen och OG-hallen med bland annat dörrar som ställs upp.

Åtgärder

Åtgärder som vidtagits/kommer vidtas 

 • Se över tidfördelningen av tider i hallarna – nyttjas alla schemalagda tider? Kan man dela på tider/halv plan (t.ex. på konstgräset).
 • Se över information till kund i hallarna – rätt telefonnummer till vaktmästare och beredskapen.
 • Nytt konstgräs i OG-hallen.
 • Kameraövervakning i Nybro Sporthall.
 • Extra genomgång av konferensrummet i Nybro Sporthall inför uthyrning – finns tillräckligt med stolar och bord?
 • Upprätta en informationstavla vid Åkrahälls idrottsplats med bokningsinformation och kontaktuppgifter till Sport och fritid.
 • Uppdatera information till kund vid kalasbokningar, framför allt gällande städning.
 • Möte med städ gällande resultatet av enkäten och de områden som berör dem.
 • Införskaffa sopborstar till Åkrahälls omklädningsrum.
 • Se över antalet papperskorgar i Nybro Sporthall och OG-hallen.
 • Se över möjligheten att åter ha rinnande vatten på Grönmovallen.
 • Dörrhandtag monteras tillbaka på entrédörren i Nybro Sporthall (anledning till att detta tidigare monterats bort var p.g.a. upprepad skadegörelse av handtaget/dörren).
 • Extra parkeringsövervakning beställd till området kring Åkrahällshallen.

Synpunkter, förslag och idéer som vi tar med oss i vårt arbete framåt:

 • Reducerade priser vid sena träningstider samt på helger vissa tider.
 • En ny konstgräsplan samt större hall för innebandy.
 • Upprustning av uthyrningsköket i Nybro Sporthall.
 • Se över prioriteringsordningen för fotbollsföreningarnas fördelning av träningstid.
 • Se över möjligheten till låsbara avgränsningar i OG-hallen.

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-31 | skapad: 2017-09-21

Föreningsverksamhet

  Föreningsenkät 2017

Under våren 2017 genomfördes en enkätundersökning (webbenkät) riktad till de föreningar i Nybro kommun som vid minst ett tillfälle hyrt [...]

  Föreningsregister

I Nybro kommuns föreningsregister kan du söka efter föreningar i Nybro kommun. Här finns de föreningar i kommunen som givit [...]

  Föreningsuppgifter

Har ni ändrat några uppgifter i er förening, nya namn i styrelsen, nytt bankgiro eller ny adress, då vill vi [...]

  Lions stipendier

Föreningar ta chansen att belöna era duktiga medarbetare! Ungdomsledarstipendium • Detta stipendium vill uppmärksamma och belöna redan gjorda insatser inom [...]

  Lotteritillstånd

Nybro kommun handlägger tillstånds- och registreringsansökningar för lotterier inom Nybro kommun. Avgifter Bevis om tillstånd enligt § 15 och 16 [...]

  Nybro kommuns Sponsringspolicy

Genom sponsring vill Nybro kommun skapa värde för invånarna och bidra till visionen antagen 2017 ”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande [...]

  Starta en förening

Funderar ni på att bilda en förening? För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har [...]