Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nybro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Nybro. Vissa bidrag kan sökas för den kontinuerliga verksamheten, andra för mer specifika syften.

I dokumentet Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar finns villkor till bidragen samt kriterier för bidragsberättigade förening. Du hittar dokumentet längre ned på denna sida.

Är du osäker på vad din förening kan få för bidrag är du välkommen att kontakta Sport och fritid på  fritid@nybro.se

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

  Riktlinjer för bidrag – PDF (2 MB)

 IdrottOnline

 

 

Relaterat: Webbsida för: Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-21 | skapad: 2016-02-17

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild blankett och ska [...]

  Kulturbidrag

Ansökan om bidrag ska vara kulturavdelningen tillhanda senast 1 maj.

  Lokalbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdatum för perioden 1 januari - 30 juni 2020 är 25 augusti 2020. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 maj för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]