Bidrag till allmänna samlingslokaler, Folkets Hus och bygdegårdar (ränte och energi)

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Bankgiro ska anges. Blanketten hittar du på  mina sidor.

Du skickar ansökan till:
Samhällsbyggnad
Nybro kommun
Sport- och fritid
382 80 Nybro

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Bidrag till allmänna samlingslokaler, Folkets Hus och bygdegårdar (ränte och energi)

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-11 | skapad: 2015-01-21

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild blankett och ska [...]

  Kulturbidrag

Ansökan om bidrag ska vara kulturavdelningen tillhanda senast 1 maj.

  Lokalbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdatum för perioden 1 januari - 30 juni 2020 är 25 augusti 2020. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 maj för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]