Ränte- och energibidrag till Folkets Hus och bygdegårdar

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas till Sport- och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Post- eller bankgiro ska anges. Blanketten hittar du ute till höger på denna sida.

Du skickar ansökan till:
Samhällsbyggnad
Nybro kommun
Sport- och fritid
382 80 Nybro

Relaterat: Blanketter och Kontaktuppgifter för: Ränte- och energibidrag till Folkets Hus och bygdegårdar

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-15 | skapad: 2015-01-21
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 2589 - kategori: 186

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas till Sport- och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad [...]

  Lokal- och planhyresbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport- och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdag för perioden 1 januari - 30 juni 2018 är 25 augusti 2018. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]