Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 maj för lokalhyror från föregående år.
Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Plus- eller bankgiro ska anges.
Blanketter hittar du under  Mina sidor.

Du skickar ansökan till:
Nybro kommun
Omsorgsförvaltningen
3820 80 Nybro

För pensionärsföreningar utgår bidraget med högst 40 % av godkända hyreskostnader, dock är bidraget maximerat till högst 50 kronor per medlem och år.

  Reglemente föreningsbidrag – PDF (442 KB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Till pensionärsföreningar

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-04 | skapad: 2014-11-20

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild blankett och ska [...]

  Kulturbidrag

Ansökan om bidrag ska vara kulturavdelningen tillhanda senast 1 maj.

  Lokalbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdatum för perioden 1 januari - 30 juni 2020 är 25 augusti 2020. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 maj för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]