Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år.
Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Plus- eller bankgiro ska anges.
Blanketter hittar du under  Mina sidor.

Du skickar ansökan till:
Nybro kommun
Omsorgsförvaltningen
Susanne Johansson
3820 80 Nybro

För pensionärsföreningar utgår bidraget med högst 40 % av godkända hyreskostnader, dock är bidraget maximerat till högst 50 kronor per medlem och år.

  Reglemente föreningsbidrag – PDF (440 KB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Till pensionärsföreningar

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-11 | skapad: 2014-11-20
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 1823 - kategori: 186

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild blankett och ska [...]

  Lokalbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdatum för perioden 1 januari - 30 juni 2019 är 25 augusti 2019. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]