Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år.

Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Post- eller bankgiro ska anges. Blanketten hittar du nedan på  Mina sidor.

Du skickar ansökan till
Individ- och familjenämnden
382 80 Nybro

För handikapporganisationer utgår ett fast grundbelopp på 300 kronor per år. Dessutom utgår bidraget med högst 50 % av godkända hyreskostnader, dock är bidraget maximerat till högst 50 kronor per medlem och år. Utöver detta utgår ett bidrag med högst 20 kronor per medlem och år.

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-23 | skapad: 2017-01-10
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 4803 - kategori: 186

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild blankett och ska [...]

  Lokalbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdatum för perioden 1 januari - 30 juni 2019 är 25 augusti 2019. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]