Lokalbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Bankgiro ska anges. Blanketten hittar du på  mina sidor.

Du skickar ansökan till
Samhällsbyggnad
Sport och fritid
382 80 Nybro

Lokalerna och planerna ska till övervägande delen nyttjas av föreningens medlemmar i åldern 7 – 25 år. Samhällsbyggnadsnämnden förbehåller sig dock rätten att pröva såväl förhyrningen av lokaler och planer som kostnader för desamma. Hyrs lokaler direkt av Samhällsbyggnad och hyresgästen är berättigad till lokalhyresbidrag enligt de kommunala bestämmelserna, dras hyresbidraget av direkt på fakturan. Hyresbidraget avser i övrigt sist förflutna kalenderår. I samband med ansökan om bidrag ska, om hyresbeloppet överstiger 1 000,- kronor, hyresverifikationer insändas eller uppvisas på Samhällsbyggnad, Sport och fritid.

Ersättning utgår med 50 % av godkända hyreskostnader efter följande beräkningsgrund:

Antal sammankomster (lokalt aktivitetsstöd) föregående år ”Tak” inom vilket hyresbelopp måste rymmas

  • 100 X 175,- per godkänd sammankomst
  • 101 – 200 X 125,- per godkänd sammankomst
  • 201 – uppåt X 100,- per godkänd sammankomst

Huvudstyrelse, i förening med mer än tre verksamma sektioner, kan erhålla hyresbidrag för expedition/klubblokal eller dylikt till den del som kan rymmas inom ej utnyttjat utrymme i sektionernas hyresbidragsansökan.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Lokalbidrag

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-11 | skapad: 2014-11-20

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild blankett och ska [...]

  Kulturbidrag

Ansökan om bidrag ska vara kulturavdelningen tillhanda senast 1 maj.

  Lokalbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdatum för perioden 1 januari - 30 juni 2020 är 25 augusti 2020. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 maj för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]