Lokal- och planhyresbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport- och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Post- eller bankgiro ska anges. Blanketten hittar du ute till höger på denna sida.

Du skickar ansökan till
Samhällsbyggnad
Sport- och fritid
382 80 Nybro

Lokalerna och planerna ska till övervägande delen nyttjas av föreningens medlemmar i åldern 7 – 25 år. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden förbehåller sig dock rätten att pröva såväl förhyrningen av lokaler och planer som kostnader för desamma. Hyrs lokaler direkt av Samhällsbyggnad och hyresgästen är berättigad till lokalhyresbidrag enligt de kommunala bestämmelserna, dras hyresbidraget av direkt på fakturan. Hyresbidraget avser i övrigt sist förflutna kalenderår. I samband med ansökan om bidrag ska, om hyresbeloppet överstiger 1 000,- kronor, hyresverifikationer insändas eller uppvisas på Samhällsbyggnad, Fritid.

Ersättning utgår med 50 % av godkända hyreskostnader efter följande beräkningsgrund:

Antal sammankomster (lokalt aktivitetsstöd) föregående år ”Tak” inom vilket hyresbelopp måste rymmas

  • 100 X 175,- per godkänd sammankomst
  • 101 – 200 X 125,- per godkänd sammankomst
  • 201 – uppåt X 100,- per godkänd sammankomst

Huvudstyrelse, i förening med mer än tre verksamma sektioner, kan erhålla hyresbidrag för expedition/klubblokal eller dylikt till den del som kan rymmas inom ej utnyttjat utrymme i sektionernas hyresbidragsansökan.

Relaterat: Blanketter och Kontaktuppgifter för: Lokal- och planhyresbidrag

Datum för publicering | ändrad: 2018-09-28 | skapad: 2014-11-20
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 1820 - kategori: 186

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas till Sport- och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad [...]

  Lokal- och planhyresbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport- och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdag för perioden 1 januari - 30 juni 2018 är 25 augusti 2018. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]