Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdatum för perioden 1 januari – 30 juni är 25 augusti det aktuella året.
Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli – 31 december är 25 februari året därpå.

Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid, på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör. Bankgiro ska anges samt organisationsnummer.

Observera!
Alla föreningar som är anslutna till RF måste ansöka genom IdottOnline.
När ni ansökt till RF så behöver ni inte skicka ansökan till Sport och fritid, Nybro kommun. Er ansökan hämtas från Smålandsidrotten.
  Regler för föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet

Ansökningsblanketter och närvarokort kommer att kunna laddas ner från
 mina sidor  , men tills vidare kontakta sport och fritid så skickar vi
dig blanketter och närvarokort.

Riktlinjer för lokalt aktivitetsbidrag:
• Bidrag utgår för aktivitet med minst 3 deltagare + ledare i åldrarna 7-25 år.
• Aktiviteten måste pågå under minst 60 minuter och i huvudsak ligga i linje med  föreningens verksamhet och idé.
• Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare men får inte
vara yngre än 13 år.
• Gemensam samling och avslutning ska ske.
• Aktiviteten måste vara ledarledd.
• En deltagare får endast medräknas i en sammankomst i samma förening per dag.
• Ett lag, nybörjargrupp, juniortrupp exempelvis kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare.
• För att utbetalning av bidrag skall ske måste minst 10 godkända sammankomster för varje period redovisas.
• Bidragsberättigad verksamhet kan vara sammanträden, föreningsmöte, träning/övning, hobbyverksamhet, tävlingar/matcher/egna framträdanden som ej är entrébelagda.
• Studiecirklar, sammankomster eller kommersiella arrangemang som exempelvis dans, bingo och basar utgör ej bidragsberättigad sammankomst.

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-22 | skapad: 2014-11-18

Föreningsbidrag

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild blankett och ska [...]

  Lokalbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdatum för perioden 1 januari - 30 juni är 25 augusti det aktuella året. Sista ansökningsdatum för perioden 1 [...]