Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdag för perioden 1 januari – 30 juni 2018 är 25 augusti 2018.

Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli – 31 december 2018 är 25 februari 2019.

Ansökan lämnas eller skickas till Sport och fritid, på särskild blankett och ska vara undertecknad av ordförande och kassör.
Post- eller bankgiro ska anges samt organisationsnummer.

Observera!
Alla föreningar som är anslutna till RF måste ansöka genom IdottOnline.
När ni ansökt till RF så behöver ni inte skicka ansökan till Nybro kommun.
Er ansökan hämtas från Smålandsidrotten.
  Regler för föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet

Ansökningsblanketter och närvarokort 2018:

 Narvarokort Nybro kommun 2018 – excel (227 KB)

  Ansökan kommunalt aktivitetsstöd 2018 – PDF (324 KB) (skriv ut och fyll i)

Ansökan skickas till:
Nybro kommun
Samhällsbyggnad, Sport och fritid
382 80 Nybro

Riktlinjer för lokalt aktivitetsbidrag:

Bidrag utgår för aktivitet med minst 3 deltagare + ledare i åldrarna 7-25 år.
Aktiviteten måste pågå under minst 60 minuter och i huvudsak ligga i linje med föreningens verksamhet och idé.

Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare men får inte
vara yngre än 13 år.

Gemensam samling och avslutning ska ske.

Aktiviteten måste vara ledarledd.

En deltagare får endast medräknas i en sammankomst i samma förening per dag.

Ett lag, nybörjargrupp, juniortrupp etc kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare.

För att utbetalning av bidrag skall ske måste minst 10 godkända sammankomster för varje period redovisas.

Bidragsberättigad verksamhet kan vara sammanträden, föreningsmöte, träning/övning, hobbyverksamhet, tävlingar/matcher/egna framträdanden som ej är entrébelagda.

Studiecirklar, sammankomster eller kommersiella arrangemang som exempelvis dans, bingo och basar utgör ej bidragsberättigad sammankomst.

Datum för publicering | ändrad: 2018-07-31 | skapad: 2014-11-18
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 1753 - kategori: 186

Föreningsbidrag

  Handikappbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Individ- och familjenämnden på särskild [...]

  Investeringsbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars varje år. Ansökan lämnas till Sport- och fritid på särskild blankett och ska vara undertecknad [...]

  Lokal- och planhyresbidrag

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till Sport- och fritid på särskild [...]

  Lokalt aktivitetsbidrag

Sista ansökningsdag för perioden 1 januari - 30 juni 2018 är 25 augusti 2018. Sista ansökningsdatum för perioden 1 juli [...]

  Till pensionärsföreningar

Sista ansökningsdatum är 1 mars för lokalhyror från föregående år. Ansökan lämnas eller skickas till omsorgsförvaltningen på särskild blankett och [...]