Konst i kommunen

Kommunens konstsamling består av cirka 2 000 konstverk. Det första konstverket köptes in 1944. All konst kan du hitta i kommunens konstregister. Konstverken lånas ut och placeras i kommunens lokaler för att berika den offentliga miljön.

Vid all ny och ombyggnation ska  1%-regeln tillämpas. Det innebär att 1% av de totala kostnaderna för bygget ska gå till konstnärlig gestaltning. Kulturavdelningen sköter handläggning det vill säga kontakter och samordning mellan konstnärer, arkitekter och tekniska nämnden. Det är vårt konstråd beslutar i varje enskilt ärende.

  Kulturpromenad i Nybro – PDF-fil (186 kB)

  Fresken av Gunnar Theander – PDF-fil (1 004 kB)

Ateljéhus Pukeberg

I Pukeberg finns Ateljéhus Pukeberg som samlar flera olika konstnärer. Här finns bland annat 8 ateljéer och en del undervisningslokaler. Här bedrivs undervisning i olika material som till exempel olja, akryl och keramik. Ateljéerna hyrs ut kortare och längre tid, oftast längre. För att ansöka om en plats i ateljéerna fyller du i vår ansökningsblankett.

Läs mer om Ateljéhuset på  ateljehuspukeberg.blogspot.se 

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Konst i kommunen

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-01 | skapad: 2014-12-05

Evenemang & Kultur

  Ansök om flagga

Svensk fana eller flagga delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län. Fanorna och [...]

  Kulturbidrag

Ansökan om bidrag ska vara kulturavdelningen tillhanda senast 1 maj.

  Kulturskolan

Kulturskolan i Nybro erbjuder undervisning i musik, dans, teater och bild. Verksamheten sker dels på Kulturhuset Kristallen men även ute [...]

  Nybro bibliotek

Bibliotekets verksamhet är ett av naven för kunskapsspridning i olika former. Förutom stadsbiblioteket finns en uppsökande verksamhet där bibliotekets resurser [...]

  Folkets Hus och bygdegårdar

I Nybro kommun finns det ett flertal bygdegårdar och Folkets Hus. De flesta går att hyra för fester och evenemang. [...]

  Hembygdsföreningar

Kommunens hembygdsföreningar kan mycket om den lokala historien och gör många insatser för vårt kulturarv. Mer information om vad de [...]

  Konst i kommunen

Kommunens konstsamling består av cirka 2 000 konstverk. Det första konstverket köptes in 1944. All konst kan du hitta i [...]

  Kulturhuset Kristallen

Kristallen är Nybros kulturhus. Här hittar du bland annat Kulturskolan, Folkan Bio, ABF - Arbetarnas bildningsförbund och nöjeslokalen Kristallen. Här [...]

  Studieförbund

Det finns många studieförbund i Nybro kommun med omnejd som erbjuder olika kurser både för barn och vuxna. Mer information [...]