Hembygdsföreningar

Kommunens hembygdsföreningar kan mycket om den lokala historien och gör många insatser för vårt kulturarv. Mer information om vad de gör får du genom att kontakta någon av de sju olika föreningarna direkt.

 Bäckebo Hembygdsförening

 Hälleberga Hembygdsförening

 Kråksmåla Hembygdsförening

 Madesjö-Örsjö-Kristvalla Hembygdsförening

 Nybro Hembygdsförening

 Oskars Hembygdsförening

 S:t Sigfrids Hembygdsförening

Datum för publicering | ändrad: 2018-11-12 | skapad: 2014-11-21
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 1880 - kategori: 27

Evenemang & Kultur

  Ansök om flagga

Svensk fana eller flagga delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län. Fanorna och [...]

  Kulturskolan

Kulturskolan i Nybro erbjuder undervisning i musik, dans, teater och bild. Verksamheten sker dels på Kulturhuset Kristallen men även ute [...]

  Nybro bibliotek

Bibliotekets verksamhet är ett av naven för kunskapsspridning i olika former. Förutom stadsbiblioteket finns en uppsökande verksamhet där bibliotekets resurser [...]

  Folkets Hus och bygdegårdar

I Nybro kommun finns det ett flertal bygdegårdar och Folkets Hus. De flesta går att hyra för fester och evenemang. [...]

  Hembygdsföreningar

Kommunens hembygdsföreningar kan mycket om den lokala historien och gör många insatser för vårt kulturarv. Mer information om vad de [...]

  Konst i kommunen

Kommunens konstsamling består av cirka 2 000 konstverk. Det första konstverket köptes in 1944. All konst kan du hitta i [...]

  Kulturbidrag

Ansökan om bidrag ska vara kulturavdelningen tillhanda senast 1 maj.

  Kulturhuset Kristallen

Kristallen är Nybros kulturhus. Här hittar du bland annat Kulturskolan, Folkan Bio, ABF - Arbetarnas bildningsförbund och nöjeslokalen Kristallen. Här [...]

  Studieförbund

Det finns många studieförbund i Nybro kommun med omnejd som erbjuder olika kurser både för barn och vuxna. Mer information [...]