Digitala Nybro

Den 30 och 31 oktober mellan klockan 15 och 18 erbjuds seniorer över 65 år möjlighet att få nya digitala kunskaper. Det är i första hand skolungdomar men också  medarbetare som delar med sig av sina kunskaper hur man kan använda mobilen, surfplattan och internet.

Bland annat ges möjligheter att:

  • ladda ner appar
  • lära sig mer om sociala medier
  • hur du kan kommunicera med nära och kära
  • ringa videosamtal
  • använda kommunens webbsida
  • söka information på internet
  • uträtta betalningar och bankärenden digitalt

Alla över 65 år får i slutet av augusti inbjudan via brev. Anmälan är obligatorisk och görs via 0481-45 000.

Arrangemanget genomförs på kulturhuset Kristallen.

Vid eventuella frågor kontaktas Niklas Persson, e-strateg, 0481-452 73

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2019-08-23

Evenemang & Kultur

  Ansök om flagga

Svensk fana eller flagga delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län. Fanorna och [...]

  Digitala Nybro

Den 30 och 31 oktober mellan klockan 15 och 18 erbjuds seniorer över 65 år möjlighet att få nya digitala [...]

  Kulturbidrag

Ansökan om bidrag ska vara kulturavdelningen tillhanda senast 1 maj.

  Kulturskolan

Kulturskolan i Nybro erbjuder undervisning i musik, dans, teater och bild. Verksamheten sker dels på Kulturhuset Kristallen men även ute [...]

  Nybro bibliotek

Bibliotekets verksamhet är ett av naven för kunskapsspridning i olika former. Förutom stadsbiblioteket finns en uppsökande verksamhet där bibliotekets resurser [...]

  Folkets Hus och bygdegårdar

I Nybro kommun finns det ett flertal bygdegårdar och Folkets Hus. De flesta går att hyra för fester och evenemang. [...]

  Hembygdsföreningar

Kommunens hembygdsföreningar kan mycket om den lokala historien och gör många insatser för vårt kulturarv. Mer information om vad de [...]

  Konst i kommunen

Kommunens konstsamling består av cirka 2 000 konstverk. Det första konstverket köptes in 1944. All konst kan du hitta i [...]

  Kulturhuset Kristallen

Kristallen är Nybros kulturhus. Här hittar du bland annat Kulturskolan, Folkan Bio, ABF - Arbetarnas bildningsförbund och nöjeslokalen Kristallen. Här [...]

  Studieförbund

Det finns många studieförbund i Nybro kommun med omnejd som erbjuder olika kurser både för barn och vuxna. Mer information [...]