Hem för vård och boende

HVB står för Hem för Vård och Boende och det finns flera olika HVB i Sverige med olika målgrupper och inriktningar. HVB är en insats som främst används för ungdomar med svår beteendeproblematik , exempelvis ett missbruk hos en ungdom. För en ungdom kan en placering i HVB vara ett nödvändigt första steg i en vårdprocess. Vid en sådan placering påbörjas dock ett intensivt arbete med att mobilisera resurser på hemmaplan för att undvika långa placeringar

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Hem för vård och boende

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-13 | skapad: 2014-10-26

Vård utanför hemmet

  Familjehem

Att bo i familjehem innebär att man bor i en familj som tar emot barn och/eller ungdomar på uppdrag av [...]

  Hem för vård och boende

HVB står för Hem för Vård och Boende och det finns flera olika HVB i Sverige med olika målgrupper och [...]