Familjehem

Att bo i familjehem innebär att man bor i en familj som tar emot barn och/eller ungdomar på uppdrag av socialtjänsten. Man kan bo i familjehem under kortare eller längre tid. Familjen man kommer till är en ”alldeles” vanlig familj, som utretts av socialtjänsten för att kunna finnas till för barn och ungdomar som behöver stöd och inte kan bo i sin biologiska familj av olika skäl. Den övergripande målsättningen är alltid att man ska kunna återvända hem till sin biologiska familj. Under tiden ett barn eller ungdom bor i familjehem arbetar socialtjänsten för att upprätta ett nära samarbete mellan familjehem, biologiska föräldrar och socialtjänst med barnet i fokus.

Hur mycket barnet/ungdomen träffar sina föräldrar, syskon eller andra släktingar under tiden man är placerad i familjehem kan variera mycket. Olika former av stöd kan ges för att uppnå ett fungerande umgänge med anhöriga för barnet/ungdomen.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Familjehem

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-04 | skapad: 2014-12-02

Vård utanför hemmet

  Familjehem

Att bo i familjehem innebär att man bor i en familj som tar emot barn och/eller ungdomar på uppdrag av [...]

  Hem för vård och boende

HVB står för Hem för Vård och Boende och det finns flera olika HVB i Sverige med olika målgrupper och [...]