Vård utanför hemmet

  Familjehem

Att bo i familjehem innebär att man bor i en familj som tar emot barn och/eller ungdomar på uppdrag av [...]

  Hem för vård och boende

HVB står för Hem för Vård och Boende och det finns flera olika HVB i Sverige med olika målgrupper och [...]

Id: kategori: 175