Stöd för dig eller din familj

Att vara förälder är både roligt och krävande. Vissa perioder är mer krävande, både utifrån barnets utveckling men även utifrån hur familjens situation ser ut och hur du som förälder mår. Du som är i behov av stöd anpassat utifrån just din och din familjs situation och förutsättningar kan ansöka om stöd och hjälp hos Barn och familjs Mottagningsgrupp.

Du som är barn eller ungdom kan själv ta kontakt med socialtjänstens Mottagningsgrupp om du behöver hjälp. Det kan vara att dina föräldrar missbrukar, att ni har kraftiga bråk, att dina föräldrar mår psykiskt dåligt, att du själv använder droger eller att det förekommer våld hemma.

Till Mottagningsgruppen kan du vända dig med frågor kring vilken hjälp som finns att få utifrån just din familjesituation, både vilken hjälp socialtjänsten kan ge men även vilka stödinsatser som andra kan ge, såsom exempelvis Barn -och ungdomspsykiatrin eller inom skolan.

Du kan välja att vara anonym om du endast vill rådfråga på mer allmän nivå. Om du vill få hjälp av socialtjänsten heter det att du gör en ansökan om stödinsatser. Det första steget i processen blir då att tillsammans med dig och din familj genomföra en utredning för att belysa vilka behov ni har av hjälp och stöd.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Stöd för dig eller din familj

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-29 | skapad: 2014-10-26

Öppenvårdsinsatser

  Om socialtjänstens öppenvård

Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för alla de insatser som är riktade till barn, ungdomar och dess föräldrar. Utgångspunkten för dessa [...]

  Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en insats som framför allt fungerar som avlastning för en familj. Ofta är denna insats en del av [...]

  Kontaktperson

Kontaktperson är en insats som kan ges framför allt till ungdomar. Syftet är då att ge en vuxen förebild som [...]

  Stöd för dig eller din familj

Att vara förälder är både roligt och krävande. Vissa perioder är mer krävande, både utifrån barnets utveckling men även utifrån [...]

  Träningsboende

I vissa familjer är konflikterna så svåra mellan en äldre ungdom och dess föräldrar att ungdomen inte kan bo hemma. [...]