Om socialtjänstens öppenvård

Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för alla de insatser som är riktade till barn, ungdomar och dess föräldrar. Utgångspunkten för dessa insatser är att stärka familjens egna resurser och ge verktyg som syftar till hjälp till självhjälp. Insatsernas innehåll utformas utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild familj har. Gemensamt för alla insatserna är att de har behovsprövats. Det betyder att en utredning har gjorts tillsammans med familjen för att få en så god bild som möjligt av hur behoven och förutsättningarna ser ut för den enskilda familjen. För att ge en bild av vad sådan hjälp kan innehålla kan du läsa lite kring de olika insatsformerna nedan.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Om socialtjänstens öppenvård

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-16 | skapad: 2014-10-26

Öppenvårdsinsatser

  Om socialtjänstens öppenvård

Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för alla de insatser som är riktade till barn, ungdomar och dess föräldrar. Utgångspunkten för dessa [...]

  Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en insats som framför allt fungerar som avlastning för en familj. Ofta är denna insats en del av [...]

  Kontaktperson

Kontaktperson är en insats som kan ges framför allt till ungdomar. Syftet är då att ge en vuxen förebild som [...]

  Stöd för dig eller din familj

Att vara förälder är både roligt och krävande. Vissa perioder är mer krävande, både utifrån barnets utveckling men även utifrån [...]

  Träningsboende

I vissa familjer är konflikterna så svåra mellan en äldre ungdom och dess föräldrar att ungdomen inte kan bo hemma. [...]