Kontaktperson

Kontaktperson är en insats som kan ges framför allt till ungdomar. Syftet är då att ge en vuxen förebild som ungdomen kan göra aktiviteter med. Kontaktperson blir ett komplement till de vuxna som finns kring ungdomen för övrigt, i hemmet och i skolan.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kontaktperson

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-16 | skapad: 2014-10-26

Öppenvårdsinsatser

  Om socialtjänstens öppenvård

Öppenvårdsinsatser är ett samlingsbegrepp för alla de insatser som är riktade till barn, ungdomar och dess föräldrar. Utgångspunkten för dessa [...]

  Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en insats som framför allt fungerar som avlastning för en familj. Ofta är denna insats en del av [...]

  Kontaktperson

Kontaktperson är en insats som kan ges framför allt till ungdomar. Syftet är då att ge en vuxen förebild som [...]

  Stöd för dig eller din familj

Att vara förälder är både roligt och krävande. Vissa perioder är mer krävande, både utifrån barnets utveckling men även utifrån [...]

  Träningsboende

I vissa familjer är konflikterna så svåra mellan en äldre ungdom och dess föräldrar att ungdomen inte kan bo hemma. [...]