Föräldramottagning

Till föräldramottagningen kan du som förälder ringa anonymt för att rådgöra kring ditt barn och hur du kan göra för att bemöta det. Ibland kan man som förälder känna att man är arg, provocerad och frustrerad och kan behöva någon att reflektera kring och få hjälp med att hitta alternativa strategier.

Inom ramen för råd och stöd kan du få ett par samtal med kurator på  Föräldra- mottagningen. I dessa samtal kan du också vara anonym. Om det blir fråga om en mer upprepad kontakt kommer du att hänvisas vidare för ansökan om mer riktat föräldrastöd.

Samtalen äger rum på Familjecentrum i Nybro.

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Föräldramottagning

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-12 | skapad: 2014-10-22

Föräldrastöd

  Om våra insatser till föräldrar

Vi kan tillhandahålla ett flertal olika stödåtgärder. Med öppenvårdsinsatser menar vi sådan hjälp som vi kan ge på hemmaplan. Motsatsen, [...]

  Familjecentrum

Familjecentrum, på Linneavägen 16, är en samlad lokal som rymmer Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppna förskolan, Ungdomsmottagningen och Föräldramottagningen. Öppna förskolan är [...]

  Föräldramottagning

Till föräldramottagningen kan du som förälder ringa anonymt för att rådgöra kring ditt barn och hur du kan göra för [...]

  Öppna förskolan

För att minska smittspridningen av coronavirus covid-19 har det beslutats att öppna förskola ska hålla stängt för externa besökare från [...]