Familjecentrum

Familjecentrum, på Linneavägen 16, är en samlad lokal som rymmer Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppna förskolan, Ungdomsmottagningen och Föräldramottagningen.

  •  Öppna förskolan är en träffpunkt för barn och vuxna. Här kan du knyta nya kontakter. Det finns möjlighet att måla, pyssla, bygga kojor med mera. Du kan komma och gå som du vill under våra öppettider. Besöken är kostnadsfria. Vid varje tillfälle är det sång och sagostund,
  •  Barnavårdscentralen träffar alla barn 0-6 år. BVC erbjuder kostnadsfritt råd och stöd i frågor som gäller föräldraskap och barnets hälsa, kost och utveckling. Det ingår hälsoundersökningar, vaccinationer och föräldragrupper,
  •  Mödrahälsovården. Hit kan du komma på tidsbokade besök på preventivmedelsrådgivning, graviditetskontroll samt gynekologisk hälsokontroll. Det finns även föräldragrupper för blivande föräldrar.
  •  Ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningen i Nybro är för ungdomar upp till 23 år. Här finns en kurator och en barnmorska.
  •  Föräldramottagningen. Till föräldramottagningen kan du som förälder ringa anonymt för att rådgöra kring ditt barn och hur du kan göra för att bemöta det.

 

Relaterat: Karta/adress för: Familjecentrum

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-03 | skapad: 2014-10-22

Föräldrastöd

  Om våra insatser till föräldrar

Vi kan tillhandahålla ett flertal olika stödåtgärder. Med öppenvårdsinsatser menar vi sådan hjälp som vi kan ge på hemmaplan. Motsatsen, [...]

  Familjecentrum

Familjecentrum, på Linneavägen 16, är en samlad lokal som rymmer Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppna förskolan, Ungdomsmottagningen och Föräldramottagningen. Öppna förskolan är [...]

  Föräldramottagning

Till föräldramottagningen kan du som förälder ringa anonymt för att rådgöra kring ditt barn och hur du kan göra för [...]

  Öppna förskolan

För att minska smittspridningen av coronavirus covid-19 har det beslutats att öppna förskola ska hålla stängt för externa besökare från [...]