Vårdnad, boende, umgänge

När ett barns vårdnadshavare separerar uppstår många frågor kring barnets boende och relation till de båda vårdnadshavarna. Det är ytterst viktigt att barnets vårdnadshavare tillsammans kan finna lösningar utifrån barnets bästa utan att barnet själv ska behöva ta ställning.

Om barnets föräldrar inte kan komma överens erbjuder Familjerätten samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga och bygger på att båda vårdnadshavarna vill och är delaktiga i samtalen. Samarbetssamtalens inriktning är att komma fram till överenskommelser. Dessa nedtecknas och gäller som ett juridiskt avtal vårdnadshavarna emellan.

Om samarbetssamtal inte är möjligt att genomföra, eller enighet inte heller kan uppnås, har båda vårdnadshavarna möjlighet att vända sig till Tingsrätten kring frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge för att få ett avgörande.

I Tingsrätten hålls inledningsvis en muntlig förberedande förhandling. Inför en sådan kan Tingsrätten begära en snabbupplysning från Familjerätten. Vad som har framkommit i samarbetssamtal kan då beskrivas och eventuellt kompletteras med andra uppgifter som samlas in med hjälp av vårdnadshavarna i första hand.

Vid förhandlingen kan Tingsrätten även begära att en utredning om vårdnad, boende och umgänge genomförs av socialtjänstens Familjerätt. Denna utredning syftar då till att mer ingående synliggöra vårdnadshavarnas personliga förhållanden , barnets omständigheter och inställning samt lämna en rekommendation i frågan.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vårdnad, boende, umgänge

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-16 | skapad: 2014-10-20

Familjerättsliga frågor

  Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen [...]

  Adoption

Familjerätten ansvarar för att genomföra medgivandeutredningar. För att få adoptera ett barn från utlandet krävs medgivande från Individ-och familjenämnden. För [...]

  Faderskap / Föräldraskap

Behovet av att fastställa föräldraskap/faderskap sker när ett barn föds utanför äktenskapet och/eller har samkönade föräldrar. När ett barn föds [...]

  Vårdnad, boende, umgänge

När ett barns vårdnadshavare separerar uppstår många frågor kring barnets boende och relation till de båda vårdnadshavarna. Det är ytterst [...]