Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen vara ett alternativ för att hitta en framkomlig väg.

En förutsättning för Familjerådgivning är att ni lever i en etablerad relation, det vill säga i äktenskapet, sambo eller särbo-förhållande. Både du och din partner behöver ha en ambition att lösa och bearbeta uppkomna problem tillsammans. Detta kan antingen syfta till att bibehålla relationen eller för att kunna skiljas som vänner. Att skiljas som vänner är särskilt viktigt när ni har barn tillsammans.

Varje besök kostar 200 kronor..

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Familjerådgivning

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-31 | skapad: 2014-10-20

Familjerättsliga frågor

  Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen [...]

  Adoption

Familjerätten ansvarar för att genomföra medgivandeutredningar. För att få adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från Individ- och [...]

  Faderskap

Behovet av att fastställa föräldraskap/faderskap sker när ett barn föds utanför äktenskapet och/eller har samkönade föräldrar. När ett barn föds [...]

  Vårdnad, boende, umgänge

När ett barns vårdnadshavare separerar uppstår många frågor kring barnets boende och relation till de båda vårdnadshavarna. Det är ytterst [...]