Faderskap / Föräldraskap

Behovet av att fastställa föräldraskap/faderskap sker när ett barn föds utanför äktenskapet och/eller har samkönade föräldrar.  När ett barn föds utanför äktenskapet är det endast barnets mamma som blir vårdnadshavare för barnet. Ni kommer att bli tillfrågade vid besöket hur ni vill göra avseende vårdnaden.

När ett barn föds anmäls detta av BB till Skatteverket som i sin tur meddelar berörd socialtjänst. Ni får därför en kallelse för fastställande av faderskap/faderskap en tid efter att barnet är fött. Om ni önskar kan ni redan innan barnet är fött själva begära att få komma till Familjerätten för att fastställa föräldraskap/faderskap.

Om föräldrarna är sambos och är överens om att barnet är deras gemensamma och inga omständigheter har kommit fram som ifrågasätter faderskapet. Kontakta Eva Johansson.

Samkönade par, par som inte är sambos eller om det har framkommit omständigheter som ifrågasätter faderskapet. Kontakta Ana de Oliveira eller Maritha Petersson.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Faderskap / Föräldraskap

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-19 | skapad: 2014-10-20

Familjerättsliga frågor

  Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen [...]

  Adoption

Familjerätten ansvarar för att genomföra medgivandeutredningar. För att få adoptera ett barn från utlandet krävs medgivande från Individ-och familjenämnden. För [...]

  Faderskap / Föräldraskap

Behovet av att fastställa föräldraskap/faderskap sker när ett barn föds utanför äktenskapet och/eller har samkönade föräldrar. När ett barn föds [...]

  Vårdnad, boende, umgänge

När ett barns vårdnadshavare separerar uppstår många frågor kring barnets boende och relation till de båda vårdnadshavarna. Det är ytterst [...]