Faderskap

Behovet av att fastställa ett faderskap sker när ett barn föds utanför äktenskapet och beror på hur Föräldrabalken är utformad.

När ett barn föds anmäls detta av BB till Skatteverket som i sin tur meddelar berörd socialtjänst. Ni får därför en kallelse för fastställande av faderskap en tid efter att barnet är fött. Om ni önskar kan ni redan innan barnet är fött själva begära att få komma till Familjerätten för att fastställa faderskapet.

För de allra flesta innebär ett fastställande av faderskap endast att man besöker familjerätten och undertecknar ett dokument där barnets pappa intygar att han just är barnets pappa, något som intygas av mamman genom underskrift och bevittnas av två oberoende vittnen som jobbar på Individ- och familjeförvaltningen.

Inför besöket bör ni även fundera kring vårdnadsfrågan. När ett barn föds utanför äktenskapet är det endast barnets mamma som blir vårnadshavare för barnet. Ni kommer att bli tillfrågade vid besöket hur ni vill göra. Det är endast i undantagsfall som inte båda föräldrarna blir vårdnadshavare och även detta avhandlas vid besöket genom undertecknande av dokument gällande vårdnadsfrågan.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Faderskap

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-21 | skapad: 2014-10-20
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 787 - kategori: 94

Familjerättsliga frågor

  Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen [...]

  Adoption

Familjerätten ansvarar för att genomföra medgivandeutredningar. För att få adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från Individ- och [...]

  Faderskap

Behovet av att fastställa ett faderskap sker när ett barn föds utanför äktenskapet och beror på hur Föräldrabalken är utformad. [...]

  Vårdnad, boende, umgänge

När ett barns vårdnadshavare separerar uppstår många frågor kring barnets boende och relation till de båda vårdnadshavarna. Det är ytterst [...]