Adoption

Familjerätten ansvarar för att genomföra medgivandeutredningar. För att få adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från Individ- och familjenämnden. För att ett medgivande ska kunna ges krävs ett beslutsunderlag i form av en utredning. Innehållet i utredningen blir även en beskrivning av er familjesituation för dem som handlägger adoptionen i barnets hemland.

Utredningen görs genom intervjuer kring personliga förhållanden, förekomst i polisens och socialtjänstens register samt läkarintyg.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Adoption

Datum för publicering | ändrad: 2019-06-04 | skapad: 2014-10-20
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 784 - kategori: 94

Familjerättsliga frågor

  Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen [...]

  Adoption

Familjerätten ansvarar för att genomföra medgivandeutredningar. För att få adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från Individ- och [...]

  Faderskap

Behovet av att fastställa ett faderskap sker när ett barn föds utanför äktenskapet och beror på hur Föräldrabalken är utformad. [...]

  Vårdnad, boende, umgänge

När ett barns vårdnadshavare separerar uppstår många frågor kring barnets boende och relation till de båda vårdnadshavarna. Det är ytterst [...]