Adoption

Familjerätten ansvarar för att genomföra medgivandeutredningar. För att få adoptera ett barn från utlandet krävs medgivande från Individ-och familjenämnden. För att ett medgivande ska kunna ges krävs ett beslutsunderlag i form av en utredning. Innehållet i utredningen blir även en beskrivning av blivande adoptivföräldrarnas familjesituation för dem som handlägger adoptionen i barnets hemland. Utredningen görs genom intervjuer kring personliga förhållanden, förekomst i polisens och socialtjänstens register samt läkarintyg.

Innan Individ- och familjenämnden påbörjar utredningsförfarandet måste ni genomgå̊ en föräldrautbildning. Nybro kommun har avtal med Kalmar kommun som kontinuerligt anordnar utbildning för blivande adoptivföräldrar i länet.  De blivande adoptivföräldrarna tar själv kontakt med  familjerätten i Kalmar,  telefon 0480-450883.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Adoption

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-19 | skapad: 2014-10-20

Familjerättsliga frågor

  Familjerådgivning

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen [...]

  Adoption

Familjerätten ansvarar för att genomföra medgivandeutredningar. För att få adoptera ett barn från utlandet krävs medgivande från Individ-och familjenämnden. För [...]

  Faderskap / Föräldraskap

Behovet av att fastställa föräldraskap/faderskap sker när ett barn föds utanför äktenskapet och/eller har samkönade föräldrar. När ett barn föds [...]

  Vårdnad, boende, umgänge

När ett barns vårdnadshavare separerar uppstår många frågor kring barnets boende och relation till de båda vårdnadshavarna. Det är ytterst [...]