Familjerätten Emmaboda och Nybro

  Adoption

Familjerätten ansvarar för att genomföra medgivandeutredningar. För att få adoptera ett barn från utlandet krävs medgivande från Individ-och familjenämnden. För [...]

  Faderskap / Föräldraskap

Behovet av att fastställa föräldraskap/faderskap sker när ett barn föds utanför äktenskapet och/eller har samkönade föräldrar. När ett barn föds [...]

  Vårdnad, boende, umgänge

När ett barns vårdnadshavare separerar uppstår många frågor kring barnets boende och relation till de båda vårdnadshavarna. Det är ytterst [...]

Id: kategori: 94