Barnahus i Kalmar

Barnahus är en samverkan mellan kommunerna Nybro, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda samt Region Kalmar län, Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kalmar län.

Målgruppen är barn och ungdomar mellan 0 till och med 17 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relationer, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott.

Socialtjänst, polis, åklagare, barnkliniken och barn- och ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans i gemensamma lokaler. Syftet är att barnet i en trygg och barnvänlig miljö skall vara i centrum för utredningsprocessen.

På Barnahus erbjuds:

  • rådgivning/konsultation
  • samråd
  • samordning av insatser
  • risk- och skyddsbedömning
  • brottsutredning
  • läkarundersökning
  • krisbearbetning
  • kompetensutveckling
  • ökat samarbete/samsyn

Kontakta Barnahus

På Barnahus arbetar två socialsekreterare och en enhetschef i nära samarbete med polis, åklagare, socialtjänst och landstinget.

Kontakt med Barnahus sker via socialtjänsten eller polisen. Föräldrar och barn kan inte själva boka tid. Skolor, sjukvård och andra myndigheter kan vända sig till Barnahus för rådgivning.

 Barnahus i Kalmar

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Barnahus i Kalmar

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-13 | skapad: 2014-10-17

Stöd & hjälp för barn & familj

  Om barn och familjs verksamhet

Barn och familj är en utav flera verksamheter inom Individ- och familjeförvaltningen. Inom verksamheten finns flera olika områden av stöd [...]

  Barnahus i Kalmar

Barnahus är en samverkan mellan kommunerna Nybro, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda samt Region Kalmar län, Åklagarkammaren i Kalmar och [...]

 För ungdomar

Här hittar du all information om: För ungdomar (kategori).