FamiljehemSverige.se

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom? Det handlar dels om barn
och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar,
dels om barn och ungdomar som flyr från krig och anländer till Sverige utan föräldrar.

För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

 FamiljehemSverige.se kan du både testa din lämplighet och anmäla ditt intresse för att bli familjehem eller jourhem i Nybro kommun.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: FamiljehemSverige.se

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-13 | skapad: 2017-06-07

Att vara kontaktfamilj/person, familjehem

  FamiljehemSverige.se

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom? Det handlar dels om barn och ungdomar som av [...]

  Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sin familj på heltid. Barn och ungdomar [...]