Att vara kontaktfamilj eller kontaktperson

Att vara kontaktfamilj innebär att du som privatperson tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem på din fritid med viss regelbundenhet beroende på dina förutsättningar och barnets behov. Barn och familj försöker i största möjliga mån matcha din erfarenhet och din familjebild med det barn eller ungdom som kommer till dig. När barnet eller ungdomen vistas hos dig och din familj blir den delaktig i era aktiviteter och vardagsliv. Många barn och familjer behöver avlastning i vardagen och ett barn eller ungdom kan behöva andra trygga vuxna i sin omgivning när de inte har ett nätverk omkring sig.

Att vara kontaktperson innebär att du på din fritid träffar en ungdom med en viss regelbundenhet och att ni gör aktiviteter tillsammans. Du blir en extra vuxen att vända sig till och genom din insats avlastar och kompletterar det som ungdomen får av sina föräldrar.

För att bli godkänd som kontaktfamilj eller kontaktperson genomförs först en utredning tillsammans med dig. Som uppdragstagare hos Individ- och familjeförvaltningen får du ett arvode för ditt uppdrag och en omkostnadsersättning för mat och aktiviteter kopplat till ditt uppdrag.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Att vara kontaktfamilj eller kontaktperson

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-25 | skapad: 2014-10-16

Att vara kontaktfamilj/person, familjehem

  FamiljehemSverige.se

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom? Det handlar dels om barn och ungdomar som av [...]

  Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sin familj på heltid. Barn och ungdomar [...]