Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sin familj på heltid. Barn och ungdomar som blir placerade i familjehem har levt under olika former av missförhållanden i sitt hem. Som en följd av detta har de omfattande behov av trygga och stabila vuxna och en stabil hemmiljö där de kan utvecklas på ett gynnsamt sätt.

Du som funderar på att bli eller redan är familjehem och funderar vilken kommun du ska erbjuda dina tjänster bör veta att i Nybro finns det ett team, Familjehemsteamet. Av detta team får du i din roll vägledning, stöd, utbildning och möjlighet att träffa andra familjehem. Familjehemsteamet har även hand om umgängen mellan barn och deras föräldrar, samt jobbar med förändringsarbete och reflekterande samtal tillsammans med barnets föräldrar. Detta ger en sammanhållen vårdkedja kring det placerade barnet. Utöver detta har barnet en egen handläggare som ansvarar för myndighetsutövning och uppföljning.

Ambitionen är att skapa goda förutsättningar för ”det tredelade föräldraskapet”. För placerade barn har just det tredelade föräldraskapet där gott samarbete råder mellan familjehemmet, föräldrarna och socialtjänsten påvisats som en skyddande faktor för det placerade barnet.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Att vara familjehem

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-13 | skapad: 2014-10-10

Att vara kontaktfamilj/person, familjehem

  FamiljehemSverige.se

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom? Det handlar dels om barn och ungdomar som av [...]

  Att vara familjehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sin familj på heltid. Barn och ungdomar [...]