Oro för ett barn?

Om du har ett barn i din närhet som du känner en oro för kan du ta kontakt med Barn och familj på olika sätt. Du kan vända dig till Barn och familjs dagjour på telefonnummer 0481-451 72 och beskriva din oro. Alla har möjlighet att anonymt rådgöra med erfarna handläggare som bemannar dagjouren för att få reflektioner kring din oro och diskutera hur du kan gå vidare.

Du kan även välja att skriva ner din oro i ett brev och skicka till Barn och familj, alternativt lämna i Individ- och familjeförvaltningens reception. Postadress och besöksadress hittar du under kontaktuppgifter. Oavsett vilket sätt du väljer för att framföra dina oro kallas det för att du gör en anmälan om att ett barn riskerar att fara illa. Det kallas alltid för en anmälan så snart det är någon annan än vårdnadshavarna eller ungdomen själva som tar kontakt. Om du är privatperson kan du välja att vara anonym.

Om du känner en akut oro för ett barn kan du alltid komma i kontakt med Individ- och familjeförvaltningen. Dagtid kontaktar du dagjouren. Efter klockan 16.00 går ansvaret för socialjouren över till sydostjouren.  Sydostjouren når du  genom att   ringa 020-45 39 00.

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Oro för ett barn?

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-13 | skapad: 2014-10-25

Socialjour

  om vår socialjour

Vi har en dagjour för anmälningar till Barn- och familjeenheten. Dagjouren syftar till att öka tillgängligheten vid ärenden som rör [...]

  Oro för ett barn?

Om du har ett barn i din närhet som du känner en oro för kan du ta kontakt med Barn [...]