om vår socialjour

Vi har en dagjour för anmälningar till Barn- och familjeenheten. Dagjouren syftar till att öka tillgängligheten vid ärenden som rör barn eller ungdom som riskerar att fara illa. Genom dagjouren kommer det varje arbetsdag att finnas en konstant beredskap att göra bedömningar av om vår medverkan är nödvändig.

Dagjouren är tillgänglig för såväl allmänheten som för myndigheter – med eller utan anmälningsskyldighet. Dit är det möjligt att vända sig dels för att anonymt göra en förfrågan om problemet är av anmälningskaraktär samt dels för att lämna en anmälan.

Dagjouren bemannas av erfarna socialsekreterare i mottagningsgruppen på barn- och familjeenheten. Dagjouren hålls öppen alla arbetsdagar mellan klockan 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. Efter kontorstid övergår jouransvaret till sydostjouren.

Socialjouren är bemannad alla dagar i veckan, även kvällar, nätter och helger. För kontakt med socialjouren (avseende händelser som inte kan avvakta till nästföljande arbetsdag) hänvisas till telefon 114 14 eller 112..

Önskas ytterligare information om Individ- och familjeförvaltningens jour eller om anmälningsförfarandet, går det bra att kontakta Individ- och familjeförvaltningen.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: om vår socialjour

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-29 | skapad: 2014-10-25
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 889 - kategori: 164

Socialjour

  om vår socialjour

Vi har en dagjour för anmälningar till Barn- och familjeenheten. Dagjouren syftar till att öka tillgängligheten vid ärenden som rör [...]

  Oro för ett barn?

Om du har ett barn i din närhet som du känner en oro för kan du ta kontakt med Barn [...]

  Våld i nära relationer

Här kan du läsa om hur individ- och familjeförvaltningen arbetar med våld i nära relationer och vårt samarbete med Alternativ [...]