Missbruk – vuxenenheten

Tycker du att du använder för mycket alkohol eller droger/ beroendeframkallande medel kan du vända dig till vår vuxenenhet. Är du anhörig, vän eller arbetsgivare är du också välkommen att kontakta oss.

Vad kan man få hjälp med på vuxenenheten

  • rådgivning och utredning för alkohol och drogrelaterade problem
  • motivationsarbete tillsammans med socialsekreterare
  • stödsamtal med behandlingsassistent
  • drogtester och antabusutdelning
  • boende med socialt kontrakt
  • vård och behandling på institution
  • anhörigstöd

I första hand bygger vårt arbete på frivilliga insatser på hemmaplan till dig som vill få hjälp för ditt missbruk. Tillsammans med Dig planerar vi vilken hjälp och vilka insatser du behöver. Som stöd i detta arbete finns en öppenvårdsmottagning på dagtid som kallas ”Kompassen”. På Kompassen är man delaktig i en social gemenskap och man får hjälp med stödsamtal, antabusutdelning och drogtester.

Vi lägger stor vikt vid att motverka utanförskap och hjälpa människor tillbaka till ett fungerande socialt liv där bostad ingår. Därför har vi ett aktivt samarbete med Nybro Bostadsbolag AB.

Så långt det är möjligt och försvarbart med tanke på individens hälsa och sociala liv arbetar vi i samförstånd med dig som behöver stöd enligt socialtjänstlagen. Vi har tystnadsplikt och inga uppgifter om dig lämnas ut om du inte samtyckt till detta.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Missbruk – vuxenenheten

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-10-29

Missbruk

  Missbruk - vuxenenheten

Tycker du att du använder för mycket alkohol eller droger/ beroendeframkallande medel kan du vända dig till vår vuxenenhet. Är [...]