Fonder

Om man är folkbokförd i Nybro kan man också söka fonder hos Nybro kommun, om man har en svår ekonomisk situation. Det kan vara både ensamstående och familjer som söker. Alla som söker får inte fondmedel, utan en bedömning görs vilka som anses vara mest behövande.

För att ansöka skriv ett brev där du anger dina skäl för varför just du ska beviljas fondmedel samt där du även beskriver din situation kortfattat. Ange också dina personuppgifter. Brevet skickar du sedan till Nybro kommun, Peter Abrahamsson, Stiftelser och fonder, 382 80 Nybro, eller lämna in det på Medborgarkontoret i Kommunhuset.

Lämna din ansökan senast i november. Fondmedlen fördelas ut runt jul varje år.

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-31 | skapad: 2015-02-17

Ekonomiskt stöd

  Ekonomisk rådgivning

Vår verksamhet vänder sig till hushåll där hushållskassan inte räcker till för de löpande utgifterna. Man kan också få hjälp [...]

  Fonder

Om man är folkbokförd i Nybro kan man också söka fonder hos Nybro kommun, om man har en svår ekonomisk [...]

  Försörjningsstöd

Ansökan om försörjningsstöd/socialbidrag Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin har [...]