Dödsboanmälan samt bistånd vid begravning

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Det kan begravningsbyråer eller vissa banker hjälpa till med. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan dödsboanmälan göras istället.

Dödsboanmälan får göras om den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Efterlämnar den döde fast egendom eller tomträtt, får dödsboanmälan inte ske.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar såsom: kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värde av lösöret.

Utöver de direkta kostnaderna för begravningen räknas också kostnaderna gravsten eller inskription av befintlig gravsten och begravningsmåltid. Till andra utgifter i anledning av dödsfallet kan räknas bostadshyra, städning av bostaden, vårdkostnader samt adressändring.

Avdrag för skulder får inte göras. Som skulder räknas telefonräkning, elräkning, apoteksräkning, kontokortsskulder, avbetalningsskulder, banklån med mera.

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

Dödsboet kan också vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Dödsboanmälan samt bistånd vid begravning

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-02 | skapad: 2014-10-30

Ekonomiskt stöd

  Ekonomisk rådgivning

Vår verksamhet vänder sig till hushåll där hushållskassan inte räcker till för de löpande utgifterna. Man kan också få hjälp [...]

  Fonder

Om man är folkbokförd i Nybro kan man också söka fonder hos Nybro kommun, om man har en svår ekonomisk [...]

  Försörjningsstöd

Ansökan om försörjningsstöd/socialbidrag Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin har [...]