Ekonomiskt stöd

  Ekonomisk rådgivning

Vår verksamhet vänder sig till hushåll där hushållskassan inte räcker till för de löpande utgifterna. Man kan också få hjälp [...]

  Fonder

Om man är folkbokförd i Nybro kan man också söka fonder hos Nybro kommun, om man har en svår ekonomisk [...]

  Försörjningsstöd

Ansökan om försörjningsstöd/socialbidrag Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin har [...]

Id: kategori: 112