Närstående till barn/ungdomar med psykisk ohälsa

Du som är anhörig till ett barn eller en ungdom kan vara ett mycket stort stöd genom att finnas för barnet eller ungdomen och dess familj. Du kan även hjälpa till genom att prata med barnets föräldrar om din oro för barnets eller ungdomens mående. Du kan även stötta föräldrarna till att ta olika kontakter för att få stöd och hjälp.

Om du upplever att du inte når fram i dessa försök eller om du känner att du har en mycket stark oro för barnet eller ungdomen kan du framföra din oro till socialtjänsten.

Kontaktuppgifter

 Socialtjänstens Mottagningsgrupp

 Socialjour

Läs mer eller prata med någon

 Att vara närstående till självmordsnära personer

 UMO – Att ta hand om någon som mår dåligt

 Att vara ung och närstående

 1177 Tema psykisk hälsa

 1177 Att vara närstående

 BRIS för vuxna

 Socialstyrelsen – Barn som utmanar

 Ett stöd till dig som misstänker att ett barn far illa (BRIS)

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-03 | skapad: 2014-11-02

Psykisk ohälsa