Våld i hemmet

Är det du som är utsatt? Eller är det du som utövar våldet? Är du rädd för vad som kan hända, hur långt det kan komma att gå? Är du rädd för att ditt liv är i fara, rädd för dina barns skull? Har du blivit hotad till livet av den som är våldsam? Märker du att du inte har så mycket kontakt med någon utanför familjen? Att du inte har någon nära att prata med?

Du är inte ensam! Det finns flera i samma situation som du. Det finns också många omkring dig i samhället som både kan och vill hjälpa dig.

Det finns skydd för dig och dina barn, och det finns hjälp att komma vidare tillsammans. Hjälpen finns både för barnen som har sett eller själva har blivit utsatta, och för dig som har blivit utsatt för våld och det finns hjälp för dig som slår eller utövar våld på annat sätt.

Kontaktuppgifter
 Socialtjänstens Mottagningsgrupp
 Socialjour
 Polisen
 Barn -och ungdomspsykiatrin
 Kvinnojouren

Läs mer eller prata med någon (öppnas i nytt fönster)
 1177 – Våld och övergrepp
 Olika former av våld
 Polisen – Våld i nära relationer
 BRIS för vuxna – Våld i familjen
 Kvinnofridslinjen
 BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
 Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-08 | skapad: 2014-11-07

För föräldrar till barn som inte mår bra

  Kriminalitet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som begår brott eller lever med kriminalitet i familjen.

  Separation

För dig som är förälder och som håller på att separera eller som har separerat från barnets andre förälder.

  Sexuella övergrepp

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

  Skolfrånvaro

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som inte är i skolan.

  Sorg eller kris

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som har mist en nära anhörig, som upplever sorg eller kris i livet.

  Stress

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som känner sig stressat.

  Våld i hemmet

För dig som är förälder till ett barn eller en ungdom som utsätts för och/eller lever med våld i familjen.